Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

17/07/2017 02:06 UTC - Lượt xem: 13420

Hướng dẫn thanh toán

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký mua hàng trên trang website của chúng tôi. Khi bạn điền thông tin để mua hàng trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ chính xác. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang website của chúng tôi một cách không định danh.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: gọi điện xác nhận thông tin để giao hàng và tư vấn; cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.

3. Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin của bạn nhằm phục vụ cho các dịch vụ hậu mãi sau này của Chúng tôi

Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

 

 

 
Bài xem nhiều